• ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ...

  • Αριθμός ταινιών: 22315
  • Αριθμός συν/τών: 759967
  • Πρόγραμμα 300 Κινηματογράφων και 18 τηλεοπτικών σταθμών
Νομικές Πληροφορίες


Ο κόμβος Cine.gr αποτελεί μια ιδιωτική προσπάθεια της εταιρίας arx.net για τη συγκρότηση και δημιουργία μιας βάσης δεδομένων κινηματογραφικού ενδιαφέροντος και χαρακτήρα στην Ελληνική γλώσσα.

Έχουν καταβληθεί όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτήν τη βάση δεδομένων. Αυτό ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εγγύηση για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται.

Η arx.net διατηρεί για λογαριασμό της το δικαίωμα να αποσύρει, διαγράψει, τροποποιήσει οποτεδήποτε οποιεσδήποτε πληροφορίες.

Ο κόμβος έχει σχεδιαστεί για να αποτελέσει πηγή πληροφοριών στους χρήστες του διαδικτύου χωρίς καμία χρέωση, πέραν των εκάστοτε ισχύοντων τελών τηλεπικοινωνίας και σύνδεσης.

Λόγω της φύσης του αντικειμένου και των άλλων ειδικών συνθηκών, όπως τη δυνατότητα προσθήκης στοιχείων και αξιολόγησης ταινιών στη βάση δεδομένων από χρήστες, οι πληροφορίες δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι δεσμευτικές ή αντικειμενικές.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η arx.net σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει, συμπεριλαμβανομένων ιδίως διαφυγόντων κερδών, θετικών και αποθετικών ζημιών, λόγω οποιασδήποτε χρήσης και τυχόν ανακριβών ή λανθασμένων πληροφοριών.

Σε κάθε αντίθετη περίπτωση η ευθύνη της arx.net περιορίζεται στην ελάχιστη υπό του νόμου επιτρεπόμενη δια του παρόντος.

Η arx.net θεωρεί ότι όλοι οι χρήστες του κόμβου έχουν διαβάσει το παρόν και έχουν συμμορφωθεί προς αυτό.

Τα συγγραφικά δικαιώματα αυτού του κόμβου παραμένουν εξ ολοκλήρου στην arx.net.

Απαγορεύετεαι η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση περιεχομένου του κόμβου με οποιοδήποτε τρόπο μηχανικό, ηλεκτρονικό ή φωτοτυπικό χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα και νόμο σημάτων 2239/16.9.1994 ( ΦΕΚ Α' 152 ).

Οι παραβάτες διώκονται ποινικώς.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και επωνυμίες που περιέχονται σε αυτόν τον κόμβο παραμένουν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.